Utku Aytaç

Can't Unsee
A game where your attention to details earns you a lot of coins. WARNING: Once you see the difference between the images, you won't be able to unsee it
06 Şub 2019 - Tasarım
Comprehensive Python Cheatsheet
05 Şub 2019 - Teknoloji
"Otantiklik" ve "Otantik Olmamak"

"Benliği" özerk ve evvelce oluşturulmuş bir varlık olarak ortaya koymak yerine, sanki Japonlar kendi benliklerini dışarıdan yola çıkarak oluşturuyormuş gibi yapar her şeyi. Böylece, Japon "benliği" temel bir veri gibi değil, kesin olmayan bir  şekilde ulaşılmaya çalışılan bir sonuç gibi görünür. Descartes'in ünlü önermesinin söylediklerimi teyit ettiği üzere bunda şaşılacak bir yan yoktur: "Düşünüyorum, öyleyse varım" önermesinin Japoncaya çevrilmesi kesinlikle mümkün değil!

Claude Lévi-Strauss - Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Metis Yayınları
01 Şub 2019
Ortak Payda

Peki antropologların incelemek için tercih ettiği ve, bizlerin de âdet olduğu üzere, "ilkel" (günümüzde pek çok kişinin kullanmayı reddettiği, ama her halükârda açık seçik tanımlanması gereken bir sözcük bu) diye nitelediğimiz bu toplumlar ne tür toplumlardır?

Yazı sistemi ve mekanik araçlardan yoksun oldukları için, bizim toplumlarımızdan esaslı şekilde farklı olan insan topluluklarına genellikle bu adı veririz; ama bazı temel gerçekleri de unutmamak lazım: Bu toplumlar, şüphesiz ki insanlığın toplam olarak yaşadığı sürenin yüzde 99'una, coğrafi açıdan da, yakın bir zamana kadar, yeryüzünün meskûn alanlarının dörtte üçüne tekabül eden bir tarihsel dönem ve mekânda insanların nasıl yaşamış olduğunu kavramak için başvurabilecek yegâne modeli sunar.

---

Nüfustaki artış, topluluğun yeni esaslarla yeniden organize olmasına yol açmaz. Topluluk, nüfusça arttığında, bölünür ve öncekiyle aynı nüfus düzenine sahip olan iki küçük topluluk meydana gelir.

---

Bulaşıcı olmayan hastalıklar ise, genelde pek çok sebeple görülmez: Çokça fiziksel aktivite yapılması; besin konusunda, yağca fakir, lif ve mineralce zengin ve yeteri kadar protein ve kalori sağlayabilen yüzlerce, bazen daha da fazla hayvan ve bitkü türünden, tarımcı topluluklara kıyasla çok daha fazla yararlanılması gibi. Obeziye, yüksek tansiyon ve kalp-damar hastalıkalrının olmayışının sebebi de bu işte.

Claude Lévi-Strauss - Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Metis Yayınları
01 Şub 2019
1000+ free vector icons - Unicons - Iconscout
Pixel-perfect vector icons and Icon Font for your next project.
01 Şub 2019 - Tasarım
2019 Developer Skills Report - HackerRank
What are the in-demand skills for developers? What's impacting access to developer talent? Find out in HackerRank's 2019 Developer Skills Report
30 Oca 2019 - İnternet
Postmake - Curated tools and resources for your next project
Postmake is a curated list of tools and resources for your next project. Browse tools for design, development, marketing, and more, or submit a new resource.
24 Oca 2019 - Girişim
Security Checklist
A checklist for staying safe on the internet
14 Oca 2019 - İnternet
11,000 Digitized Books From 1923 Are Now Available Online at the Internet Archive | Open Culture
Whether your interest is in winning arguments online or considerably deepening your knowledge of world cultural and intellectual history, you will be very well-served by at least one government agency ...
07 Oca 2019 - İnternet
Matematik Kampı No. 1 Değerlendirmesi

5 Ocak 2019 Cumartesi - Saint-Joseph Fransız Lisesi
Eğitmenler: Gülnur Tiryaki, Laure Larrieu-Lacoste, Utku Aytaç, Yahya Saada.

Fikir Süreci ve Endişeler

Üniversitenin ilk ayında derslerde gösterilenlerin lise yıllarında bana anlatılsa anlayıp yapabileceğimi hiss...

Devamı
Artificial Intelligence Can Detect Alzheimer’s Disease in Brain Scans Six Years Before a Diagnosis | UC San Francisco
UCSF researchers programmed a machine-learning algorithm to diagnose early-stage Alzheimer’s disease. The algorithm used PET scans – a common type of brain scan.
03 Oca 2019 - Teknoloji
Netflix categories codes - Find all categories codes
You probably know that Netflix is using a really strange system to categorize it films and tv shows. Here, you will find all secret codes for Netflix !
02 Oca 2019 - İnternet
How Much of the Internet Is Fake?
Turns out, a lot of it, actually.
27 Ara 2018 - İnternet
"Münferit ve Tuhaf Olgular"

Arap dünyasında, XIV. yüzyılda büyük seyyah İbni Battuta ile tarihçi ve filozof İbni Haldun, özgün bir antropolojik anlayış ortaya koyar; keza yüzyıllar öncesinde Çinli Budist keşişler, Hindistan'a yolculuk edip oradaki insaların dinlerini belgelemiş, Japon keşişler de aynı amaçla Çin'i gezmişlerdir.

Söz konusu çağda, Japonya ile Çin arasındaki ilişkiler, bilhassa Kore aracılığıyla gerçekleşmiştir. Antropolojik merak Kore'de MS. VII. yüzyıldan beri mevcuttur. Vakayinamelerde yazılanlara bakılırsa, Kral Munmu'nun üvey kardeşi başbakanlık görevini, halkın nasıl yaşadığını incelemek amacıyla evvela kimliğini gizleyerek krallıkta yolculuğa çıkmak koşuluyla kabul etmiştir. Burada ilk etnografik araştırmaya tanık oluyoruz. Kore'deki vakayinamelerde, Çin ve Kore krallığındaki halkların âdetleri üzerine kitaplar yazan bir keşişin oğlunun tam da bu sebeple, bu krallığın on yüce bilgesi arasında yer aldığı yazmaktadır.

Claude Lévi-Strauss - Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Metis Yayınları
23 Ara 2018
"Münferit ve Tuhaf Olgular"

Zamansal ve mekânsal olarak ne kadar farklı örnekler ararsak arayalım, insanların sürdürdükleri hayat ve faaliyetler ortak özellikler gösteren çevrelerde yer alır. İnsanların dil yetisiyle donanmış olduğunu görürüz hep. Toplum içinde yaşarlar. Türün devamlılığı rastlantıya bırakılmamıştır, biyolojik olarak yaşama şansına sahip birtakım birleşmeleri yasaklayan belli kurallara tabidir. İnsan araçlar üretir ve bunları değişik tekniklerle kullanır. Toplumsal hayatı kurumsal birlikler içinde ortaya çıkar ve bu birliklerin içeriği bir topluluktan öbürüne değişiyor olsa da genel biçimi sabittir. Ekonomik, eğitsel, siyasal, dinsel birtakım işlevler farklı usullerle düzenli olarak yerine getirilir.

Claude Lévi-Strauss - Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Metis Yayınları
22 Ara 2018
Building Your Color Palette
24 Kas 2018 - Tasarım
The Incredible Growth of Python | Stack Overflow
When we focus on high-income countries, the growth of Python is even larger than it might appear from tools like Stack Overflow Trends.
21 Kas 2018 - Teknoloji
Eunoia: Words that Don't Translate
19 Kas 2018 - Girişim
None
18 Kas 2018
Not

Kerouac kendini öncüsü de olduğu spontane yazım stiline adamıştı. New American Poetry avangardının bir üyesi olan Gisnberg'in ilhamı ise 19. yüzyıl şiirinden tutun da radyo konuşmalarına dek oldukça geniş bir yelpazeden geliyordu ve Burroughs da şizofren bir üslup ve tensel zevklere karşı yoğun bir iştaha sahip bir hikaye anlatacısıydı.

David Sterritt - Beat Kuşağı, Dost Kitabevi Yayınları
11 Kas 2018