Utku Aytaç

GÜNCEL

Matematik Öğretmeni - Saint-Joseph Fransız Lisesi
Eğitim Teknoloğu - Saint-Joseph Fransız Lisesi
Yüksek Lisans: Matematik - Galatasaray Üniversitesi

GEÇMİŞ

Lisans: Matematik - Galatasaray Üniversitesi
Başkan - Galatasaray Üniversitesi Matematik Kulübü
Başkan Yardımcısı - Galatasaray Üniversitesi Bilişim Kulübü
Kurucu - RadioPotİstanbul merkezli online radyo istasyonu

PROJELER

Be LightFront-end Development
Kısakes Film FestivalDesign & Front-end Development
Özel SigortaDesign & Front-end Development
SELEKT FestivalFront-end Development
GSU IT ClubDesign & Front-end Development
RadioPotFront-end Development
GSU Social Events ClubDesign & Front-end Development
MFINUEDesign & Front-end Development

İLETİŞİM