Kümeler

Georg Cantor

Kümelerden açık açık ilk kez 1847 yılında Prag’da yaşamış olan Bolzano (1781-1848) söz etmiştir. O zamanlar sonsuz sayıda ögesi olan kümelerin çelişki içereceğinden korkuluyordu.

19. yüzyıl sonlarına doğru Alman matematikçi Georg Cantor (1845-1918) sonsuz kümelerden korkmamış ve onları anlamaya çalışmıştır. Cantor 1874’te yayımladığı bir makalesinde iki sonsuz küme arasında derin farklar olabileceğini göstererek matematikte bir çığır açmıştır.