“Bir kolyede inciler değil, önemli olan onları birleştiren iptir”

Uzun, çok uzun bir süre cepdefterimde taşıdıktan sonra, bir kitabımın başına motto olarak koydum ve son anda kaldırdım Flaubert’in canyoldaşına yazdığı mektuptan çıkıp gelmiş cümleyi: “Bir kolyede inciler değil, önemli olan onları birleştiren iptir”. Aklıbaşında, tartımlı her okur burada incinin, incilerin küçümsenmediğini görmekte gecikmez, aralarındaki görünmezleşmiş ipi görünür kılmak için kurmuştur cümlesini yazar: Birden, yoksa, onu farketmezdik ve anlarız: Bazı düşünceler oturduğunuz yerde konumunuzu hepten değiştirmenizi sağlar.

Enis Batur, Hepsi